Годишњи План рада

за радну 2019 / 2020. год.

Документација

ИЗВЕШТАЈ

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНОГ РАДА И ДРУГИХ АКТИВНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2018/ 2019. ГОД.

Документација

Захтев за упис детета

За упис детета у установу за предшколско васпитање и образовање "ДЕЧИЈА РАДОСТ" Ириг

Документација

Обавештење о упису деце

Обавештава родитеље/законске заступнике о упису деце

Документација

Обавештење о упису деце у целодневни боравак

Обавештава родитеље/законске заступнике о упису деце у целодневни боравак

Документација