XXII Стручни сусрети медицинских сестара васпитача ПУ Србије одржани су у периоду од 30.05.-02.06.2019. године у Крагујевцу у хотелу “Шумарице”. Наша Установа учествовала је са радом “Лопта као дидактичко средство у развијању партнерства и односа на релацији јаслице-породица-мсв-родитељ”, у оквиру прве сесије “Улога медицинске сестре васпитача у породици, добробити деце кроз заједничко учешће деце и одраслих” са модераторком Јасмином Вулетић. Ауторке рада који је презентован у оквиру стручних сусрета су медицинске сестре васпитачи Јасмина Бајрамлић и Сања Вукајловић, мсв приправница Јована Врањеш и директорка Јелена Видановић. Стручним сусретима су присуствовале мсв Сања Вукајловић и мсв- приправница Јована Врањеш.