СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ- 9. МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ КОНГРЕС СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ “ИСХРАНА БУДУЋНОСТИ”

У суботу, 19. октобра 2019. године у Новом Саду је одржан  9. Мултидисциплинарни конгрес са међународним учешћем “Исхрана будућности”. Теме усмерене ка области превентивне здравствене заштите, ка здравој исхрани и здравим стиловима живота. Конгресу је присуствовала Јела Коледин, медицинска сестра на превентивној здравственој заштити.