Обука “WWF академија за природу- Обука васпитача за спровођење активности у природи” одржана је 01. јуна 2019. године у Сремској Митровици у просторијама ППУ “Стоногица”, а у сарадњи са Специјалним резерватом природе Обедска бара. Циљ обуке је јачање капацитета васпитача за примену интерактивних метода у спровођењу активности на тему заштите природе.Акценат је стављен на практичне активности за децу, партиципативни приступ, активности на терену и искуствено учење. Програм је иновативан јер подразумева сарадњу образовних установа и управљача заштићених подручја, заједничко осмишљавање активности и њихову реализацију што је основа за дугорочну сарадњу. Обуци су присуствовале васпитачице- еколошки координатори пројеката у нашој Установи: Сања Воденац, Снежана Миросављевић и Маријана Петровић.
Захваљујемо се ППУ “Стоногица” и директорки Весни Станимировић на позиву и едукатиној срадњи коју негујемо на обострано задовољство!