У периоду од 27.09.-29.09.2019.године у нашој Установи реализован је семинар “Растимо уз плес” у циљу јачања и усавршавања васпитача и медицинских сестара васпитача за опажање ритма и ритмичке интерпретације; облике кретања у односу на захтев музике; извођење елемената плесне слике: став, осмех, држање тела; формирање и извођење плесне кореографије. Реализатори семинара Радомир Крсмановић и Драгослав Танацков.