СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ- КОНФЕРЕНЦИЈА “ДАРОВИТОСТ И КРЕАТИВНОСТ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА”

Конференција “Даровитост и креативност деце предшколског узраста” одржана је у Новом Саду, 8. фебруара 2020. године у организацији Удружења васпитача Војводине и Високе школе струковних студија за образовање васпитача. На конференцији су представљени резултати пројекта “Мапирање даровитости и потенцијала за креативност деце предшколског узраста”. Конференцији присуствовале васпитачице: Верица Глигоревић, Данијела Бабић, Тамара Врага, Марија Нађ, Јасмина Бркић, Снежана Миросављевић, Невена Самарџија и Ивана Павловић.