У просторијама Центра за социјални рад општине Ириг, 19.06.2019. године, одржан је састанак интерсекторског тима за борбу против насиља у циљу потписивања документа “Споразум о сардњи интерсекторског тима за борбу против насиља у породици и злостављања и занемаривања деце за територију општине Ириг”. Потписивању је претходио вишемесечни рад на заједничкој изради документа који регулише међусобну сарадњу. Склапањем споразума о сарадњи на локалном нивоу између институција, чија је укљученост неопходна за ефикасно спровођење заштите жртава насиља, институције се обавезују на међусобну сарадњу и размену података. Споразум треба да допринесе стварању ефикасног, оперативног тима за унапређење заштите жртава насиља.
Састанку присуствовала васпитачица Марија Нађ, координатор Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.