Понедељак, 08.06.2020.

  • Провера знања- рад у радном листу Математика за предшколце, страна 64
  • Развој говора- учимо стихове напамет „Постајем првак данас“ Б. Стојановић и П. Трајковић
  • Боравак на свежем ваздуху
  • Ликовне активности- цртање и писање штапићем по песку, влажној земљи- тема: слова, бројеви, деца, школа