ЛИЧНА КАРТА УСТАНОВЕ

Дечија установа "Дечија радост" основана је 8.10.1992.године са седиштем у Иригу, у улици Змај Јовиној број 61. У протеклом периоду постојања установе на територији општине Ириг, многе генерације деце су стекле своја прва знања и своје прве пријатеље баш у вртићу.

Васпитно-образовни рад се одвија по моделу Б, а од септембра 2017. године васпитачи, након похађања семинара „Корак по корак- квалитетном образовном праксом ка друштву знања“, теже да свој рад прилагоде моделу А.

Установа организује полудневни и целодневни боравак деце у савременим, наменским објектима у Иригу и Врднику, укупне површине затвореног простора 1972 м², а отвореног простора 17,7 ара. У њима борави око 220 деце распоређених у 10 васпитних група. У шк. 2017/18. години формирана је још једна група и на тај начин су проширени капацитети у објекту „Чаролија“ у Иригу. О деци брине 35 запослених радника, који уз максималну ангажованост, одговорност, стручност и високу креативност стварају оптималне услове за радостан и безбедан боравак деце. Уважавајући и  поштујући потребе родитеља и интересовања деце поред целодневног и полудневног боравка, на основу Правилника о врстама, начину остваривања и финансирања посебних, специјализованих програма и других облика рада и услуга које остварује предшколска установа ("Службени гласник РС", број 26/13), у ДУ “Дечија радост“  Ириг, „Чаролија“ и „Вила“,  наставиће се са реализацијом  посебних програма и других програма и облика рада и услуга у оквиру радног времена и ван радног времена вртића.

Капацитети објеката „Чаролија“ Ириг и „Вила“ Врдник су недовољно искоришћени, због чега је потребно аплицирати на конкурсе ради адаптације простора, чиме би се проширили капацитети Установе, али користили би се и за реализацију посебних или специјализованих програма за децу која нису корисници наших услуга, са циљем повећања обухвата деце.

Просторије вртића у оба наменска објекта концентрисане су око хола, те омогућавају свакодневно окупљање деце, интеракцију и  комуникацију, У вртићу нема забрањеног простора (осим степеница), границе између просторија нису оштре, а активности се организују и у трпезарији, холу, терасама, чиме се простор увећава и богати.

Велико интересовање показујемо у драмском стваралаштву као и активно учешће на смотрама и ревијама дечијег драмског стваралаштва предшколских установа Срема и Војводине. Писање текстова за луткарске и дечије драмско изражавање – обележавање Дана установе, учешће на смотри "Наша срца куцају у истом ритму" ( награда за представу 2015/16.,  и прва награда за сценски говор, прва награда за режију и друга награда за представу у целини, 2016/17. године). Драмско представљање на манифестацији "Позориште у парку" Дечији културни центар Београд " (јун 2016., јун 2017., јун 2018.године).

Стваралачке и креативне потенцијале у осмишљавању нових дидактичких материјала и игара -учешће на конкурсу „Добра играчка“ (награда 2013. год., 2015. годи. и 2017. год.) под покровитељством ПУ Суботица и Удружења васпитача Војводине.

Ликовне активности огледају се у наградама на ликовним конкурсима под покровитељством ЗЗЈЗ СР.Митровица- на тему ,,Здравље на уста улази“ ( награда шк. 2016/17.) , ликовни конкурс удружења "Еко спирал" (2016/17. награђени за рад), ликовни конкурс " Нацртај, обоји и освоји" Форма Идеале 2017/18. где је наша установа била добитик специјалне награде.

Учешће групе деце на манифестацији „Ал' је леп овај свет“ у организацији ПУ “Радосно детињство“ и Удружења васпитача Војводине.

Организатори смо Луткарског фестивала за децу предшколског узраста, а Трећи (2017) и Четврти луткарски фестивал 2018. је био акредитован од стране Педагошког завода Војводине као облик стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника.

Бављење еколошким активностима је блиско васпитачима и деци. Учешће установе у еколошким пројектима- Међународни програм „Еко школе“ ( носиоци Зелене заставе и статус Еко школе стекли у новембру 2016. године- „Вила“ Врдник, у октобру 2017. подручно одељење у Крушедолу) и покрајински програм „За чистије и зеленије школе у Војводини“     ( награђени у шк. 2014/15. и 2015/16. години), уноси разноликост и лепоту природе у ВОР, а развија еколошку свест код деце. Учешће на Фестивалу науке у Новом Саду (2015. год) са темом „Научни експерименти и занимљиве игре“ (играчке од рециклажног материјала).

Компетенције васпитача се приказују и кроз примере добре праксе, тј. кроз учешће  на конференцијама и стручним скуповима у организацији Удружења васпитача Војводине, Савеза васпитача Србије, Савеза медицинсих сестара васпитача ПУ Србије, као и на конференцијама међународног карактера. На наведеним скуповима васпитачи су били активни учесници- презентатори радова.

           Полудневни рад (припремне предшколске групе) у околним селима- Јазак, Ривица, Нерадин, Крушедол село, Шатринци  организован је у просторијама при основним школама, укупне површине затвореног простора 109,7 м², уз могућност коришћења школских дворишта. Због специфичности средине и малог броја деце за ппп, групе обухватају и децу узраста од 3 до 5,5 година. У пет мешовитих васпитних група борави 63 деце. На реализацији садржаја и активности ради пет васпитача који стваралаштвом и љубављу према деци обезбеђују подстицајне услове за развој деце подручних одељења. Све просторије су вишефункционалане и задовољавају  услове боравка деце од 3 до 7 година за несметано обављање васпитно –образовног рада, прилагођена како садржајем тако и распоредом искључиво деци и њиховим потребама – у соби се налазе разни кутићи за дечије игре и интересовања, распоред у радној соби се прилагођава одређеним активностима,  ужини, физичким активностима у зимском периоду а све уз реорганизацију простора и у складу са поштовањем хигијенских правила ( задовољавање хигијенских потреба деце, проветравање, брисање и дезинфекција столова, подова). Објекти су у центру насеља.

Деца Јаска ,Ривице, Крушедола и Нерадина у склопу својих објеката имају терене за физичке активности док рекреативне активности деца у Шатринцима реализују на сеоском игралишту. Васпитно- образовни рад се повремено обавља и у природи, ван објекта, уз шетњу и повољне временске услове. Близина Фрушке горе, значајни објекти од велике културне важности ( фрушкогорски манастири, Етно куће, занимљиве збирке...). Природни ресурси ( близина шуме, извора воде, вештачких језера ).Посете сеоских домаћинстава, посета воћнацима, виноградима, њивама... ( учење из непосредног искуства). Сарадња са основним школама ( посете деци старијег узраста, сарадња са учитељима кроз разне видове активности- прослава Нове године, обележавање Светог Саве, Дана жена,осмишљавање разних пригодних приредби и дружења). Сарадња са запосленима у амбулантама Дома здравља Ириг ( систематски прегледи деце, стоматолошке интервенције). Културно уметничка друштва ( деца као чланови КУД-а). Посете трговинским и занатским радњама ( упознавање са појединим занимањима људи, старим занатима, алатима и техником израде предмета).  Коришћење фудбалских терена локалних фудбалских клубова... Деца  редовни учесници свих јавних привредно-туристичких манифестација у организацији месних заједница – „Гушчијада“- Шатринци,  „Дани вина“- Ривица, „Јесен иде дуњо моја“- Јазак. Реализовање повремених посета глумачких и луткарских позоришта за децу, једнодневне екскурзије са циљем упознавања садржаја која нису свакодневно блиска ( ЗОО врт), организовање посета биоскопу, библиотеци.

У установи са децом раде: 17 васпитача, 4 медицинске сестре  васпитачи, један сарадник на превентивној здравственој заштити и два сарадника.

Васпитно особље је прошло следеће едукације:

У раду на социо–емоционалном и духовном развоју примењују се и стално евалуирају програми, ранијих година већ имплементираних у васпитно–образовном раду. Тако је „Програм подстицања самопоштовања“ врло присутан у планираним дневним активностима са децом, као и програм „Чувари осмеха“. Васпитачи примењују у раду и знања и вештине које су стекли након завршеног семинара "Развој емоционалне компентенције код деце касног предшколског узраста". Програми су усмерени на подстицање емоционалног и социјалног развоја, спознају себе и свог окружења.

Вртић је отворен за инклузију деце са сметњама у развоју, додатна подршка се пружа деци кроз мере индивидуализације и израду ИОП-а. Инклузији деце се приступа веома одговорно и сензитивно, обука “Интеграција ИОП-а у план васпитне групе“ доприноси да се потребе деце са сметњама у развоју и рад на подстицању развоја интегрише у редован рад и

да се обезбеди један подстицајан контекст и заједничке активности за сву децу. Медицинске сестре се континуирано баве пројектом: „Дечије јаслице као место живљења и одрастања“ и едукују се за инклузивни модел. Посебан нагласак је на праведности обухвата и доступности услуга вртића за сву  децу, а кроз специјализоване програме радионица.

 

         Повећање обухвата деце је изазов за целу установу и заједницу, те се кроз посебне и специјализоване  програме створају услови за већи укљученост деце из социјално осетљивих група, као и остале деце која нису обухваћена предшколским васпитањем и образовањем. Установа ће настојати да унапреди социјалну инклузију, промовише и подстиче рани развој и учини доступним услуге вртића сваком детету, да подстиче холистички развој дететета.

            Стање опремљености дидактичким материјалом је задовољавајуће. Бављење васпитном средином како би она била развојно стимулативна и подстицајна, указује на потребу варирања материјала у погледу сложености, излагања дечијих продуката у нивоу дечијих очију, веће коришћење природног и неструктуираног материјала, укључивање родитеља у израду средстава и осмишљавање ситуација у којима су други одрасли активни учесници. При набавци материјала води се рачуна да исти има функционалну, формативну и експерименталну вредност. Активни учесници у изради средстава и материјала су и родитељи.