Затварање изложбе “Караван за климу” посетом деце подручног одељења Крушедол, Шатринци, Јазак и Ривица, као и ученика другог и четвртог разреда ОШ “Доситеј Обрадовић” из Ривице.
Изложба је била отворена од понедељка, 3. фебруара до петка, 7. фебруара и у овом периоду поставку је видело преко 600 деце предшколског и основношколског узраста: деца објекта “Чаролија” Ириг, “Вила” Врдник, подручних одељења Крушедол, Шатринци, Јазак и Ривица, деца припремне предшколске групе ППУ “Стоногица ” из Сремске Митровице, ученици од првог до осмог разреда ОШ “Доситеј Обрадовић” из Ирига, као и ученици другог и четвртог разреда ОШ “Доситеј Обрадосвић” из Ривице.
#EcoSchoolsSerbia
#KaravanZaKlimu
#FrancuskiinstitutSrbija
#AOR
#SviAktivni
#EnergetskaTranzicija
#EPS
#ДечијаРадостИриг
#VrticVilaVrdnik