Oдговорна особа за садржину сајта:

Јелена Видановић.
Д.У. Дечија Радост
Змај Јовина 61
22406 Ириг
Телефони:
 +381 22 461 322
+381 22 465 082

obdaniste.irig@mts.rs
www.vrtic-irig.rs

Дизајн, Програмирање и СЕО:
Luis Bruchmann d.o.o
Улица Радовановац 8 (Ерем) 22429 Вогањ
Tелефон: +381 61 190 87 57
info@luis-bruchmann.rs
Wеб: www.luis-bruchmann.rs
ПИБ: 109640211
МБ: 21215619